Kotły KWM-SGR z podajnikiem

Kotły KWM-SGR są nowoczesną wersją kotłów wodnych, węglowych, niskotemperaturowych z regulowanym procesem palenia, opalane węglem asortymentu groszek energetyczny. Wyposażone są w automatyczny podajnik i specjalny retortowy palnik węglowy oraz dodatkowo w ruszt wodny, umożliwiający tradycyjny sposób palenia w przypadkach szczególnych np. braku prądu, awarii podajnika lub innego zespołu.

kwm-sgr-shadow.307.original.pngKotły KWM-SGR produkowane są również w wersji bez rusztu. Dzięki swym niezwykłym zaletom, pozwalają na bardzo łatwą obsługę, racjonalne i ekonomiczne prowadzenie procesu spalania. Przy prawidłowej eksploatacji, zgodnej z niniejszą instrukcją, kocioł będzie niezawodnie służył przez wiele lat.

Kotły KWM-SGR spełniają wymagania w zakresie efektywności energetycznej, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z 02.04.2003r. (Dz.U. Nr 79/2003). Potwierdza to (niezależnie od tabliczki znamionowej) specjalna etykieta energetyczna na białym tle o wymiarach 100x100 mm, trwale przytwierdzona do kotła w widocznym miejscu.

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna nominalna kotła powinna być wyższa ok. 10% od obliczeniowego zapotrzebowania ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli nr l zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWM-SGR. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m. ustalone w oparciu o wieloletnie doświadczenie, przy uwzględnieniu stanu ocieplenia pomieszczeń.

Paliwem stosowanym w kotłach KWM-SGR może być wyłącznie węgiel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001÷3) o następujących parametrach:

  • typ węgla: 31 lub 31.1
  • wartość opałowa: 26MJ/kg
  • wilgotność:  < 15%
  • zawartość popiołu: ? 10%
  • zawartość części lotnych: 28 ÷ 48%
  • siarka: < 6%
  • temp. mięknienia popiołu: > 1150°C
  • zdolność spiekania: RJ >10
  • uziarnienie: 5÷25mm
  • udział podziarna (miału) < 10%


Dlaczego warto wybrać kotły EnergoEco

2019 - EnergoEco projekt pri.pl